เด็กยังไงก็เป็นเด็ก ไม่รู้ อะไรผิดอะไรถูก เมื่อเห็นว่าเด็กทำผิด ก็ต้องตักเตือน อย่าปล่อยปะละเลย มิฉะนั้นแล้ว ผลที่จะตามมา ไม่ช้าก็เร็ว  ว่าคุณนั่นแหละ ที่สอนลูกให้เป็นโจร

2. Comments

comments

1. - 14 กันยายน 2016